Faculty

Teaching Staff

Sr.No

Name

Qualification

Designation

e-mail ID

01

Prof.Pokale Ganesh Shivdas

M.Lib.,B.Ed.

Principal

Ganeshpokale007@gmail.com

02

Prof.Shinde Vaijinath Bapurao

M.Lib.

Asst.Lecturer

 

03

Prof. Kasbe Suresh Baburao

M.Lib.

Asst.Lecturer

Skasbe77@gmail.com

04

Prof.Munde Pradip Sahebrao

M.A, B.Ed., MBA

Asst.Lecturer

Pradeepmunde7@gmail.com

05

Prof.Kolhe Swati Shahajirao

M.Lib.,B.Ed

Librarian

 

06 Lonkhaskar N.A. M.Lib.B.Ed. Asst.Lecturer  
07 Smt.Inkar S.V. M.Lib.B.Ed. Asst.Lecturer  
08 Smt.Aglawe A.S. MMS Asst.Lecturer  
10 Smt.Bhalshankar S.B. M.Sc.,B.Ed. Asst.Lecturer  
11 Smt.Deshpande D.D. MCM Asst.Lecturer  
12 Prof.Shelke A.S. M.B.A. Asst.Lecturer  

Non- Teaching Staff

Sr. No.

Name

 

Qualification

Designation

01

Kedar Vishal Gahihinath

B.A.

Jr.Clerk

vishalkedar7@gmail.com

02

Pawar Pravin Vasudev

B.A.,DCM

Clerk

pravinp1192@gmail.com

03

Giri Jaydatta Sakharam

B.Com

Peon

Dattagiri2016@gmail.com

04

Pokale Sharad Sarjerao

B.A.

Co.Op.

sharadpokale@gmail.com

05

Jogdand Mukesh Gokul

B.A.

Account Asst.

 

06

Gadve Suhas Janardhan

M.Lib.

Asst.Librarian